Confiança

Treballem de cara al client, qui valora la nostra feina i és la raó de ser de la nostra empresa. Generar confiança en els nostres usuaris ha de ser una actitud personal de cada un dels empleats de Moventia.

Innovació

Apostem per la recerca constant de noves formes de transport i les millors maneres d'apropar les persones i fer que els seus viatges siguin més ràpids i segurs.

Sostenibilitat

El respecte per la natura i la conservació del medi ambient és un element actiu en la nostra organització.

Xisp@

Valorem la proactivitat de cadascun dels empleats. Gent amb idees, inquieta i desperta a les necessitats dels clients i l'organització és la que ha de moure a Moventia.

Honestedat

Som una empresa amb clara vocació al servei públic. Creiem que la mobilitat és un dret fonamental per a totes les persones pel que oferim solucions concretes per a cada casuística.

Compromís

Estem compromesos amb la societat que ens envolta i estem atents a les seves necessitats.

LA NOSTRA MISSIÓ

Respondre a les necessitats de la mobilitat de les persones i organitzacions a partir d'una oferta global i d'experiències de transport i automoció que anticipin nous hàbits i es basin en tecnologies innovadores i sostenibles.