ALGUNES DADES DEL 2014

  • Durant el 2014, les hores de formació de Movento han estat de 11.596.
  • El número total de persones beneficiades por aquestes hores de formació són 1.131. 
  • S'ha consumit el 93% del crèdit de formació
  • En 2014 hem tingut la col·laboració de 127 estudiants que han realitzat a Movento, aproximadament 43.470 hores de pràctiques en totes les àrees de negoci malgrat, fonamentalment se centren a postvenda i administració.
  • Dels alumnes de 2014, actualment hi ha a Movento 3 alumnes amb un contracte de Formació Dual1 amb contracte de vinculació formativa i 2 amb contractació normal, consolidant-se, així, les pràctiques en empresa com una font exitosa de reclutament. 
  • Els col·laboradors de Moventia poden consultar la seva nòmina així com les notícies i documents més rellevants per les seves posicions en el portal de l'empleat, que està en constant evolució per poder oferir als empleats la informació que més els interessa.
  • A més, des del departament de comunicació interna, Moventia Comunica, es traslladen als col·laboradors les novetats de l'empresa així com els beneficis per formar part d'aquesta gran família i les activitats lúdiques programades durant l'any per potenciar les relacions humanes i el benestar dels empleats. 

SENSE LES PERSONES, L'ÈXIT NO SERIA POSSIBLE

Segons el ritme empresarial actual pot semblar que algunes empreses es deshumanitzen ja que creixen econòmicament i donen valor a un nombre determinat de resultats, però des Moventia som conscients que aquests resultats no són assolibles sense un bon equip de professionals. Per aquest motiu, des del departament de Recursos Humans, que dóna suport a totes les empreses del grup, es treballa per potenciar el talent resident a la nostra organització i atreure aquell que encara no forma part.

A més, estem convençuts que les persones són l'element diferenciador de la resta de companyies pel que lluitem perquè gaudir amb el treball diari i conciliar amb la vida personal siguin una realitat.

En definitiva, busquem que persones amb xisp@ siguin les que mouen Moventia: proactives, amb idees, inquietes i despertes a les necessitats dels clients i de l'organització. Persones que es moguin pels seus interessos.

 

EL TALENT ÉS UN ACTIU BÀSIC DE QUALSEVOL EMPRESA

L'èxit empresarial es basa en un pilar fonamental, el talent de les persones que formen part de l'organització. Talent entès com la capacitat per exercir amb èxit una ocupació, la capacitat de resolució davant de qualsevol adversitat. En definitiva, persones que marquen la diferència i executen la seva tasca amb instint de superació i victòria.

Per aconseguir aquest preuat talent, Moventia participa en els fòrums d'ocupació d'universitats de prestigi, així com en processos formatius d'instituts que imparteixen formació professional. D'aquesta manera capta a joves talents amb la intenció que desenvolupin la seva carrera professional a la companyia. Des de Moventia es realitzen jornades docents, tant internes com externes, perquè l'equip desenvolupi les seves habilitats i es superi dia a dia.

FORMACIÓ = DESENVOLUPAMENT

En un entorn canviant en el qual hi ha una ràpida evolució en les àrees de treball és molt important realitzar una constant actualització dels coneixements. És per això que la formació i el desenvolupament professional és un dels nostres punts forts dins de la política de recursos humans.

Des de 1997 realitzem un Pla de Formació integral per a tots els nostres empleats. Durant l'últim any hem realitzat més de 25.300 h de formació de forma presencial i semipresencial. Aquesta formació consta de cursos oferts pel propi fabricant Seat, però també han estat impartits per prestigioses escoles de negoci. Actualment els nostres col·laboradors poden accedir a cursos en línia des del propi portal de l'empleat, facilitant així, la formació contínua. A més, pel nostre compromís amb la societat i la formació dels joves, hem activat un Pla de Formació Dual mitjançant acords amb els millors instituts i escoles de formació professional.

Mitjançant aquests cursos volem que la plantilla pugui aprendre dia rere dia i així poder desenvolupar les seves habilitats i adquirir noves competències que facilitaran el seu creixement personal i professional.

 

QUAN LA META ÉS IMPORTANT, ELS OBSTACLES ES TORNEN PETITS

Treballar durant un llarg període de temps en una empresa no ha de significar estancament sinó evolució. És per això que recolzem el creixement personal i professional dels nostres empleats facilitant l'aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats professionals. Potenciem el treball en equip per a l'aprofitament integral de les capacitats i sinergies de Moventia. D'aquesta manera, aconseguim que el personal no quedi estancat i avançi dia a dia aconseguint noves fites.

Des de Moventia tenim l'objectiu que el nostre personal, tots ells persones amb xisp@, tinguin la suficient inquietud i proactivitat com per estar sempre en moviment buscant la consecució de noves fites professionals segons els principis d'igualtat, mèrit, i capacitat individual i en equip .

No et quedis amb les ganes
Pre itv gratis