El grup Sarsa està format per les empreses Sarsa Vallès, Sdad. De Automòbils Reunits, Sarsa Motor, Sarsa Granollers i Sarsa Granollers II, i representa les marques d'automoció Volkswagen turismes i industrials, AUDI, Skoda i Seat.
 

Com a conseqüència del nostre compromís constant cap als nostres clients, i cap responsabilitat social, estem sotmesos a estrictes controls d'auditories de qualitat, motiu pel qual anualment el 100% de les nostres instal·lacions són auditades per organismes externs que certifiquen el compliment dels estàndards de qualitat fitxats pels fabricants, i pel mateix corporatiu, basats en la normativa ISO 9001 i en els estàndards contractuals.

 

La política de qualitat de Sarsa és la següent:

SARSA, amb productes i serveis excel·lents, com competidor vol entusiasmar als seus clients i aconseguir resultats excel·lents.

A l'objectiu establert SARSA correspon una Política de Qualitat orientada a l'èxit de l'empresa a llarg termini. La Política de Qualitat reforça en tots els col·laboradors l'orientació cap als clients i processos.

 

Orientació al Client

El nostre principal objectiu és satisfer les expectatives dels nostres clients interns i externs. L'indicador del nostre èxit és la satisfacció dels clients amb els nostres productes i serveis així com la seva fidelitat cap a les nostres marques.

 

Orientació cap a Resultats

Per SARSA, la clau principal per aconseguir resultats excel·lents a llarg termini és una qualitat superior a la competència considerant els interessos dels nostres clients, col·laboradors, proveïdors i de la societat.

 

Lideratge i Objectius Coherents

Actuem de forma estructurada i sistemàtica. Vam aconseguir un compliment excel·lent a través de l'orientació estratègica, així com a través d'una cultura de qualitat i amb el compromís dels nostres directius i col·laboradors.

 

Gestió Orientada a Processos

A través d'una consistent orientació als processos i la seva avaluació garantim assolir ràpidament els nostres objectius utilitzant els recursos de manera òptima. Les decisions es prenen amb base als fets i l'orientació estratègica.

 

Desenvolupament i Participació dels Col·laboradors

Tots som responsables de la qualitat i de l'èxit del nostre treball. Promovem la participació activa dels col·laboradors qualificats i autoresponsables.

 

Procés Continu d'Aprenentatge, Innovació i Millora

A través de la creativitat i l'aprenentatge es desenvolupen contínuament tots els col·laboradors. El nostre procés de millora contínua està basat en l'aplicació precisa de mètodes i en un intercanvi efectiu de coneixements, mesurant en comparació amb els millors.

 

Desenvolupament d'Aliances

Amb una actitud de cooperació i respecte cap als nostres proveïdors i altres organitzacions establim relacions comercials sòlides i beneficioses per a ambdues parts.

 

Responsabilitat cap a la Societat

La nostra actitud i competència en qüestions ambientals i socials crea confiança davant la societat. A través d'un maneig responsable i acurat dels recursos durant tot el cicle de vida dels nostres productes incrementem la nostra credibilitat i estima.

No et quedis amb les ganes
Pre itv gratis